Privacy Policy


Bescherming persoonlijke levenssfeer

Door zijn gegevens aan Siteseaing VOF te bezorgen, geeft de gebruiker ondubbelzinnig en voorafgaand de toestemming voor de verwerking van zijn gegevens in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Siteseaing VOF is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens zal uitsluitend plaatsvinden voor acties of berichten van commerciële aard.


De gegevens van de gebruiker worden in geen geval doorgegeven aan derden zonder de expliciete en voorafgaande toestemming van de gebruiker.


Wissen en wijzigen van gegevens

De gebruiker heeft, indien hij dat wil, op elk moment het recht om wijzigingen door te laten voeren in zijn/haar gegevens en kan zijn persoonlijke gegevens op elk moment op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. Eveneens heeft de gebruiker het recht om kosteloos verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden. De gebruiker kan dit verzoek steeds kosteloos richten tot Siteseaing VOF via e-mail op het emailadres info@siteseaing.be.